Mükemmel E-Ticaret çözümleri için mutlaka bizi arayınız

Destek Tel: 0.212 416 0 644 - 558 94 50 - 0.532 541 93 77
Alışveriş Sepetim

Sepetiniz Boş...

Üye Girişi
Email :
Şifre :
   
Üye Ol | Şifremi Unuttum
E-Ticaret Bilgi Portalı
E-Ticaret İçin Gelişmiş SEO Önerileri E-Ticaret İçin Gelişmiş SEO Önerileri
E-Ticaret Siteniz Google da birinci sırada yer alsın. E-Ticaret Siteniz Google da birinci sırada yer alsın.
E-Ticaret siteleri için SEO teknikleri E-Ticaret siteleri için SEO teknikleri
E-Ticarette müşteriyi elde tutma yolları E-Ticarette müşteriyi elde tutma yolları
E-Ticaret`te büyüme sürüyor E-Ticaret`te büyüme sürüyor
E-Ticaret Hızla Gelişiyor E-Ticaret Hızla Gelişiyor
E-Ticaret sitelerine yeni müşteri kazanma yolları E-Ticaret sitelerine yeni müşteri kazanma yolları
E-ticaret girişimcilerine ipuçları E-ticaret girişimcilerine ipuçları
E-ticaret te Dijital Cüzdan dönemi E-ticaret te Dijital Cüzdan dönemi
E-Ticaret te yeni düzenleme E-Ticaret te yeni düzenleme
Yeniliklerden Haberdar Olun
Ad Soyad :
Email :
Şehir :
Güvenlik Kodu :
Kodunu Girin :
 
E-Ticaret Bilgi Portalı

E-Ticaret ve Türkiye`deki Gelişmeler Nelerdir?

01 Nisan 2011 Cuma 12:24
E-ticaretin matbaanın icadı ya da endüstri devrimi kadar önemli bir dönüşümü simgelediği ileri sürülmektedir. Bu dönüşüm bilim ve teknolojide yaşanan olağanüstü gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

 Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı 

gelişmeler; ekonomik, toplumsal ve siyasal doğrultuda çok boyutlu değişim-dönüşüm 
sürecini başlatmış, toplumun tüm kesimlerinde, günlük hayatımızın her alanında 
bilgisayar kullanımının çağın gereği olduğu şuurunu oluşturmuş; ekonomik gelişme, 
rekabet üstünlüğü ve toplumsal refahın sağlanmasında “bilgi toplumu” ve “e-ticaret” 
stratejik bir önem kazanmıştır. “Bilgi Toplumu” kavramı artık neredeyse hergün 
karşımıza çıkmaktadır. İkibinli yıllarda, ancak bilgi toplumu haline gelmeyi 
başarabilmiş ülkelerin küresel süreçte söz ve karar sahibi olabileceği, dolayısıyla eticarette 
üstünlük sağlayacağı ve refah toplumu olmaya devam edeceği ileri 
sürülmektedir. Bu nedenle ülkeler “Bilgi Toplumu” olma yolunda önemli çalışmalar 
yapmaktadırlar. 

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinin son yıllarda beklentilerin ötesinde büyüme 
gerçekleştirmesinin arkasında yatan temel etkenlerden bazıları hiç kuşkusuz bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde ulaştıkları seviye, bilgisayarla çalışma eğiliminde yaşanan 
gelişme ve internetin her alanda yaygın kullanılmasıdır. 

Ülkemizin bilgi toplumuna doğru ekonomik ve toplumsal gelişimi ve 
dönüşümünü sağlayabilmesi ve rekabetçi dünyada yerini alabilmesi için; bilim ve 
teknolojiyi üreten, endüstriye uygulayabilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen 
konuma gelmesi, e-ticareti bilgi ve iletişim teknolojileri yeteneğini geliştirmenin bir 
aracı olarak görmesi ve buna yönelik politikalara öncelik vermesi kuşkusuz büyük 
önem taşımaktadır. 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu hızlı gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan, elektronik ticaret; tüketicilerin, işletmelerin ve kamu kurumlarının elektronik ortamda (internet ya da intranet) yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması yoluyla, bilgilenmesi ve araştırma yapması, taahhüde girmesi, mal ve hizmetlerin müşteriye 
teslim edilmesi, bedelinin ödenmesi, satış sonrası bakım ve destek hizmetlerinin 
yerine getirilmesi eylemleri süreci olarak tanımlanabilir. 

E-ticaretten beklenenler, karşı konulmaz bir olgu olan küreselleşme 
sürecinden yararlanma, rekabet üstünlüğü sağlama, uluslararası ticaretten daha çok 
pay alma ve ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasının sürdürülebilirliğine katkı 
sağlama olarak özetlenebilir. 

Üklemizde, e-ticaret konusuyla ilgili çalışmalara, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun (BTYK) 25.03.1997 tarih ve 97/3 sayılı kararı uyarınca, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı koordinatörlüğünde kamu ve özel kesim kuruluşları temsilcilerinin 
katılımıyla oluşturulan, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu’nun (ETKK) Şubat 

1998 tarihli toplantısıyla başlanmıştır.ETKK’nın çalışmaları sonucu hazırlanan ve 
BTYK’ya sunulan Mayıs 1998 tarihli rapor ve müteakip çalışmalara Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı aktif olarak katılmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bir yandan ETKK çalışmalarına katılırken, diğer 
yandan da e-ticaret konularıyla ilgili Bakanlıkça yapılacakları; e-ortamda yapılacak 
alışverişlerde tüketicilerin korunması, ticaret hukukunun e-ticaret açısından 
irdelenmesi, sınai mülkiyet mevzuatı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerle ilgili 
çalışmalar olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, 4077 sayılı TKHK tasarısı taslağı 
hazırlanmış ve tartışmaya açılmış, KOBİ-NET projesi uygulamaya konulmuştur. Diğer 
yandan Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türk Ticaret Kanunu değişiklik 
tasarısı taslağı çalışmalarına katılınmakta Sınai Mülkiyet mevzuatı konusunda ise 
Türk Patent Enstitüsü çalışmalarını sürdürmektedir. 

“E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler” isimli bu yayın; Ülkemizce ve 
Bakanlığımızca e-ticaret kapsamında yapılan/yapılacak olan idari, hukuki ve teknik 
çalışmalara katkı sağlamak, ilgilenenlere kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu yayının amaçlanan doğrultuda e-ticaret konusunda yapılacak çalışmalara katkı 
sağlayacağını umuyor, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

 

Bu haber 5667 kez okundu.